Senter for oljevern og marint miljø har utarbeidet en veileder som beskriver god praksis for opprydding av marin forsøpling. Hensikten med veilederen er å ivareta helse og sikkerhet for personell, ivareta miljøet og effektivisere planlegging og gjennomføring av oppryddingsarbeidet.

Veilederen er laget for aksjonseiere og ryddepersonell, men kan også være nyttig for andre målgrupper. Den består av artikler og sjekklister. Artiklene inneholder bakgrunnsstoff om relevante tema. Det finnes en sjekkliste for deg som er arrangør av en ryddeaksjon, og en for ryddepersonell.

Nyttig informasjon for ryddepersonell:

Nyttig informasjon for aksjonseier: