Kystverket, Miljødirektoratet og Senter for oljevern og marint miljø jobber for å gjøre norsk oljevernberedskap mer miljøvennlig og effektiv gjennom samordnet innsats i Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern.

Samarbeidsforumet tilrettelegger for tett dialog med eksterne aktører for å sikre en felles forståelse for kunnskaps- og utviklingsbehov innen oljevernet, og for å sikre at forskningsprosjekter er koordinert og relevant for den operative beredskapen.

Kontaktinformasjon

Har du innspill til Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern vil vi gjerne høre fra deg.