Velkommen til Senter for oljevern og marint miljø

Senter for oljevern og marint miljø er et nasjonalt kompetansesenter innenfor oljevern og marin forsøpling.

Vi er en pådriver for samhandling når det gjelder opprydding av marin forsøpling og skal bidra til å utvikle metoder og teknologi for opprydding etter oljeutslipp. Senteret arbeider kontinuerlig med å samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling.

Meld deg på vårt nyhetsbrev