Conference

Lighthouse Lofoten

The Lighthouse Lofoten conference will focus on the good solutions to handle the global problem of marine litter.

Welcome to two days of sharing knowledge and experiences in the inspirational and arctic surroundings of the Lofoten Islands in Norway.

Oljevern

Forum for framtidas oljevern | 17. - 18. september 2019

Forum for framtidas oljevern skal styrke norsk oljevern ved å skape en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning.

Forumet skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen, og vil i år legge særlig vekt på utfordringer i nordområdene.

Nå er programmet lansert.

Foto Bo Eide
Strandrydding

Strandrydding i Norge

Strandrydding er i dag et av de beste tiltakene vi har mot marin forsøpling. Frivillige gjør en imponerende innsats, som har vært sterkt økende de siste årene. Gjennom samarbeid og engasjement har flere hundretusen mennesker bidratt til at kysten vår er blitt renere de siste årene. Mangfoldet av aktører, prosjekter og den økende aktiviteten er positiv, men gir også det offentlige en viktig oppgave når det gjelder koordinering, prioritering og veiledning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev