En rekke bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitutter og myndigheter deltok på seminaret og øvelsen, alle med ulike roller og løsninger som er viktige for den innholdsrike verktøykassa et godt utstyrt oljevern er avhengig av. I tillegg deltok en rekke internasjonale delegater fra til sammen ti land.  

Senter for oljevern og marint miljø er assosiert medlem i NOSCA, og Gaute Wahl representerte senteret under årets seminar. Han var meget fornøyd med en nyttig og lærerik uke. 

For oss er NOSCA-seminaret en viktig arena, særlig med tanke på vårt mål om å fremme kunnskap og legge til rette for utvikling av teknologi og metoder innen oljevernet.  NOSCA-seminaret samler mange relevante og ulike aktører og er en god og lærerik arena for kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og nettverksbygging.  Gaute Wahl, Senter for oljevern og marint miljø

Bredt fagprogram 

Årets seminar favnet bredt tematisk og gav innblikk i alt fra erfaringene etter havariet av «Helge Ingstad», til konsekvenser av mekanisk versus kjemisk dispergering og hva som kjennetegner en effektiv oljevernaksjon.  

Deler av årets seminar var avsatt til å observere NOFOs og Equinors “Øvelse Frohavet. Dette var en av Norges største fullskala oljevernøvelser gjennom tidene, og omfattet omkring 500 personer og 12 fartøy. Scenarioet som ble simulert var en utblåsning fra brønnen Stålull med oljeutslipp som driver kystnært og slår på land i natursårbare områder.  

Du kan lese mer om NOSCA og om Øvelse Frohavet ved å følge lenkene under: 

NOSCA 

Øvelse Frohavet 

Tekst: Gaute Wahl

Foto: Trond Lindheim/NOSCA