Foto: Mark O. Rogers

Regjeringen vil oppnå dette ved å legge til rette for en god og effektiv beredskap. Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet Meld St. 35 (2015-2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre en god og effektiv beredskap mot akutt forurensning, må vi sørge for at vi har oppdatert kunnskap om oljevern og at vi benytter den beste tilgjengelige teknologien.

Les mer om oljevern