Oljevern er tiltak som kan oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av et utslipp av olje eller petroleumsprodukter i havet. Målet er å sikre en effektiv håndtering av utslipp og hindre og begrense miljøskade.

Forum for framtidas oljevern 2021

Nå er presentasjonene fra konferansen tilgjengelige.

Oppsummering av workshop - Forum for framtidas oljevern

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern

Samarbeid for at forskning og utvikling skal være koordinert, kostnadseffektivt og relevant for den operative beredskapen.

Kunnskapsstatus oljevern

Oppdatert kunnskapsstatus om effektive og miljøvennlige metoder og teknologi. Utredningen peker også på områder hvor det er behov for mer kunnskap og utvikling.