Oljevern er tiltak som kan oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av et utslipp av olje eller petroleumsprodukter i havet. Målet er å sikre en effektiv håndtering av utslipp og hindre og begrense miljøskade.