Miljødirektoratet inviterer til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere støtteordningen  tiltak mot marin forsøpling for 2019. Seminaret strømmes også direkte på nett. Program og praktisk informasjon

Handelens Miljøfond utlyser inntil 20 millioner kroner i støtte til prosjekter som reduserer plastforsøpling.
Utlysningen er åpen for alle. Søknadsfristen er 15. desember. Mer informasjon