-Senteret har fått tildelt sentrale og viktig oppgaver. Vi har store ambisjoner, og trenger flere hender som kan bidra til arbeid med kunnskapsinnsamling og -formidling, nettverk og møteplasser og teknologi- og metodeutvikling- forteller direktør for senteret Ann-Helen Ernstsen.

– Vi skal jobbe både nasjonalt og globalt, og aktiviteten er allerede høy. Siste uken av oktober deltar vi både på NOSCA-seminaret i Rio og på Forskningsrådets havforskningskonferanse på Lillestrøm, og i november går turen til Moskva for å delta på et norsk-russisk seminar om marin forsøpling. Samtidig her hjemme, går vi bredt ut og inviterer aktører i Norge til å komme med innspill, slik at vi kan fylle rollen som nasjonal koordinator og pådriver for oljevern og mot marin forsøpling, fortsetter hun.

Interessen og responsen på utlysningen så langt er veldig bra. Senterets plassering i Lofoten og Vesterålen gir også en flott mulighet for å kombinere en givende og interessant jobb med å bo tett på både hav og fjell.

Statsministeren sammen med de ansatte ved Senter for oljevern og marint miljø

-Vi kan bare oppfordre til å søke en av våre fem nye stillinger! avslutter Ann-Helen Ernstsen.

Les mer om stillingene her