Samferdselsminister Jon Georg Dale hengte opp en symbolsk redningsbøye for havet under den offisielle åpning av Senter for oljevern og marint miljø 10. desember. Her sammen med senterets direktør Ann-Helen Ernstsen. Foto: Henrik Jonassen

– Hav er i vinden, både nasjonalt og internasjonalt. Det er bra. Vi må ta vare på matfatet vårt ved å redusere mengda plast i havet. Noregs mantra er at bruk og vern av havområde ikkje er motsetningar. Det er derfor eit stort behov for å samle kunnskap for å forvalte ressursane godt. Her vil SOMM få ei viktig rolle og de skal utgjere ein forskjell.

Ei anna viktig rolle er å vere pådrivar for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlege teknologiar, metodar og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling- sa samferdselsministeren i sin åpningstale. Pressemelding

Direktør Ann-Helen Ernstsen fortalte om etablering og planer for Senter for oljevern og marint miljø Foto: Henrik Jonassen

Friske tangotakter fra cellist Synnøve Volden og accordeonist Terje Brun slo an tonen under åpningen. Under selve åpningsseremonien satte samferdselsminister Dale sammen en symbolsk redningsbøye med senterets visjon.

Direktør for senteret Ann-Helen Ernstsen kunne fortelle at bøyen symboliserer en redningsaksjon for havet,  men også at bøyens utforming var tenkt som symbol på sirkulær opprydding og en samlende kraft der SOMM skal være et nav og en pådriver både nasjonalt og internasjonalt. -Vi skal få de gode kreftene til å jobbe sammen og til å trekke i lag. Det skal vi gjøre ved å koordinere innsatsen, samle kunnskap via portaler og legge til rette for samhandling og innovasjon- sa Ernstsen.

Gaveoverrekkelse under åpningen av SOMM, ordførerne i vertskommunene Hadsel og Vågan overleverer et bilde med lundefugler fra Røst til direktør Ann-Helen Ernstsen. Foto: Henrik Jonassen

Det var også taler ved ordførerne i vertskommunene Hadsel ved Siv Dagny Aasvik og Vågan ved Eivind Holst, beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly og fungerende seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nordland Trond Blom og styrerepresentant Monika Kleffelgård Hartvigsen i Hold Norge Rent og daglig leder i Salt Kjersti Tønnessen Busch.

Den offisielle åpningen av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) markerer overgangen fra arbeidet med rekruttering og organisasjonsbygging i en etableringsfase til et senter klar for innsats i regjeringens satsing for et rent hav.

Viktige aktiviteter ved SOMM denne høsten har vært å informere og knytte kontakter mot involverte etater, forskningsmiljøer og interesse- og næringsorganisasjoner. «Vi opplever at senteret er blitt veldig godt mottatt, og vi er i gang med å etablere flere viktige samarbeidsprosjekter» forteller direktør for senteret Ann-Helene Ernstsen. Ambisjonen og oppdraget til senteret er å bygge opp et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen oljevern og marin plastforsøpling.
SOMM har i høst deltatt på en rekke arrangementer, oppsøkt ulike aktører og systematisk samlet innspill fra en rekke aktører for å forberede både en videreutvikling av verktøy for effektiv og målrettet strandrydding og en kunnskapsportal innen senterets to arbeidsområder. I åpningsuken skjer også den første befaringen i forbindelse med utredningen av mulige aktiviteter knyttet til en testfasilitet på Fiskebøl.

Ansatte ved SOMM f.v. Ragnhild Nyland, Ann-Helen Ernstsen, Gaute Wahl, Line Fredriksen. Anja Meland Rød og Unn H. Holgersen. Foto: Henrik Jonassen

Det er per i dag ansatt fem personer ved senteret, men allerede i løpet av første kvartal 2019 vil dette antallet være doblet. Planen er at mellom 15 og 20 personer skal jobbe ved senteret.

 

 

 

 

Medieomtale av åpningen:

Vesterålen Online

Lofotposten

Våganavisa

NRK Nordland

Videoinnslag NRK Nordland distriktssendingen 5min 51 sek

Radioreportasjer NRK Nordland Intervju med direktør Ernstsen