De høyeste verdiene ble funnet i havsalt hentet fra Asia, ifølge forskningsrapporten utarbeidet i samarbeid mellom Kim, Seung-Kyu, professor ved Incheon National University og Greenpeace East Asia.

Tidligere studier har funnet mikroplast i kommersielle bordsalt, men uten å kunne si noe presist om opphavet til mikroplasten. Totalt ble det undersøkt 39 forskjellige bordsalt fra hele verden, og 36 av disse inneholdt mikroplast. I dette utvalget var 28 havsaltprodukter. Innholdet av mikroplast varierte, og havsalt produsert i asiatiske land/regioner hadde spesielt høye verdier. Rapporten belyser også havsalt som en måleindikator for omfanget av mikroplast i det marine miljø.

Sjefen for FNs miljøprogram, Erik Solheim kommenterte rapporten på Twitter 19. oktober -More evidence of the frightening proliferation of plastic pollution. World must keep up momentum to deal with this once and for all. With a bit of resolve, it’s an easy environmental win!-

Oppsummering og henvisning til forskningsrapporten

Pressemelding fra Greenpeace

Artikkel i National Geographic om rapporten

Andre nyere forskningsresulateter på tema mikroplast i bordsalt:

The presence of microplastics in commercial salts from different countries

Microplastic Pollution in Table Salts from China

Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt

The presence of microplastics in commercial salts from different countries