Avtalen mellom Norge og GGGI ble undertegnet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Ingrid Giskes fra GGGI idag på Our Ocean 2019 i Oslo.

Klima- og miljødepartementet opplyser i en pressemelding at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) signerte avtalen under havkonferansen Our Ocean i Oslo 24. oktober 2019. 

Global Ghost Gear Initiative (GGGI) er et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og organisasjoner som jobber med å løse problemet med forlatt, tapt eller dumpet fiskeutstyr.  

GGGI arbeider blant annet med å samle, styrke og spre informasjon om tapt redskap, årsaker, ansamlinger og teknologiske løsninger. Ved hjelp av medlemsavgifter fra næringsliv og organisasjoner drives konkrete prosjekter for forebygging og opprydding. 

Norge blir det 15. landet som inngår i GGGI. De har også 100 andre medlemmer fra store sjømatselskap til kunnskapsmiljøer og andre ikke-statlige organisasjoner. 

– Viktig i arbeidet mot marin forsøpling  

Å redusere fiskeutstyr som går tapt i sjøen er viktig for arbeidet mot marin forsøpling og for bærekraftige fiskerier verden over.  

– Når Norge nå slutter seg til Global Ghost Gear Initiative tar vi med oss lang og god erfaring fra denne type arbeid hjemmefra. Dette samarbeidet er et nyttig internasjonalt møtested for deling av kunnskap og erfaringer mellom myndigheter, næringsliv og organisasjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. 

Les mer om sjøbaserte kilder og hvordan GGGI jobber internasjonalt her  

Faktaboks om GGGI: 

GGGIs kontor ligger nå hos organisasjonen Ocean Conservancy.  

GGGIs medlemmer omfatter myndigheter fra Belgia, Canada, Den Dominikanske Republikk, Montserrat, Nederland, New Zealand, Palau, Panama, Samoa, Sverige, Tonga, Tuvalu, UK og Vanuatu i tillegg til Norge.  

Noen av næringslivsmedlemmene er: Thai Union, TriMarine, og SeaBOS (the Seafood Businesses for Ocean Stewardship) som omfatter 10 av verdens største sjømatselskap med rundt 15% av verdensmarkedet, Sainsbury’sNestle, Tesco, Co-Op, Marks & Spencer, Darden, Red Lobster, Lidl og Waitrose 

Av organisasjoner deltar blant annet Project AwareBureoPlastiX, ASC, KIMO, PADI og Pew.