Årets konferanse hadde tittelen «Smart Arctic» som henspiller på kunnskap og smarte løsninger på utfordringene i nordområdene. Dette var den trettende gangen konferansen gikk av stabelen. Den ble arrangert fra den 21. -24. januar i Tromsø.

Klima og miljøminister Ola Elvestuen under Arctic Frontiers. Foto: Arctic Frontiers

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens innlegg «Investing in smart and green solutions» var ett av mange foredrag som uttrykte alvorlig bekymring for konsekvensene av klimaendringene for Arktis.

Konferansen gikk over fire dager. En del av innleggene ligger tilgjengelig i streamet format.

Blant disse er foredraget under Science Plenary; «The human dimension: how social and behavioural research can help address marine litter»  med Sabine Pahl fra University of Plymouth.

Forskning på marin forsøpling ble presentert grundig og bredt. Programbeskrivelsen fra konferansen gir en god oversikt over dette:
Plastics in the Ocean – Sources and distribution: Del 1 og Del 2
Plastics in the Ocean – Politics and economy
Plastics in the Ocean – Modelling and risk assessment
Plastics in the Ocean – Waste management and sustainability

I tillegg til dette ble det avholdt en rekke side-events om marin plastforsøpling i regi av ulike aktører. Det nederlandske utenriksdepartementet inviterte blant annet til et side-event som presenterte en rekke bedrifter og initiativer under overskriften -Triple «R»tic:Reduse,Reuse & Recycling-Sharing experiences on circular economy and marine litter.

Senter for oljevern og marint miljø deltok på hele konferansen, og arbeidet videre med å kartlegge kunnskapsbehov
og -plattformer innen oljevern og marin forsøpling.

Senteret arrangerte i samarbeid med GRID-Arendal og UArctic’s Thematic Network on Arctic Plastic Pollution side-eventet: «Plastics without Borders-a Marine Litter Database and Knowledge Platform for the Arctic».

Foredragsholder Bart Koelmans og senterets direktør Ann-Helen Ernstsen under side-eventet onsdag.

Det ble også avholdt et parallelt arrangement til selve konferansen mandag den 21. januar. Dette var en halvdags workshop om hva som kan gjøres for å redusere plastforsøpling i Arktis.Arrangementet var i regi av SALT Lofoten, KG Jebsen Center for the Law of the Sea, Norut og forskningsprosjektet “Marine Plastic Pollution in the Arctic”.