En av metodene som ble testet under aksjonen var å bruke løvsuger i tillegg til en større industristøvsuger.

Fredagshølet er en kjent naturhavn i Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold. Om sommeren fylles bukta med badegjester og båter. Den rundt 40 meter lange stranda er imidlertid overfylt med søppel og plast som ligger nedover i jorda og er delvis inngrodd i vegetasjonen. 

– Stranda skiller seg veldig fra de andre plassene vi har vært, med veldig mye små plastbiter som delvis har grodd ned i jordsmonnet. I Finnmark fant vi mye større ting som tau, garnblåser, fiskekasser og trålposer, sier Snorre Sklet ved Senter for oljevern og marint miljø.

Sklet har sammen med marinbiolog ved senteret, Therese Meyer, vært med på lokale ryddetokter i Horten, Ålesund, på Helgeland, Grøtøya i Troms og Vardø. 

Fire ryddemetoder
Ryddingen i Fredagshølet er en del av et prosjekt for naturrestaurering i regi av Hvaler kommune. Senter for oljevern og marint miljø deltar for å kartlegge hvordan man best mulig kan rydde plast i sårbare og utilgjengelige områder. 

Stranda har nå blitt delt inn fire sektorer, en for hver ryddemetode som skal testes ut disse dagene. 

– Noe er kun plukking på overflaten og noe er manuell graving. Men ettersom det er veldig mye små plastbiter, ser jeg på det som nesten umulig å få opp alt sammen, sier Sklet. 

De to siste dagene har det også blitt testet ut en industristøvsuger som tar større typer søppel. I tillegg har det blitt gjort filtreringsarbeid ved hjelp av to store siler, en for å få tak det største søppelet og en annen til mindre biter.

Jordmasser ble lagt i vannbad i forsøk på å få plastbitene til å flyte opp i vannoverflaten.

Med i pilotprosjektet er Hvaler kommune, Skjærgårdstjenesten, Oslofjorden friluftsråd, nasjonalparkforvalter og Statens naturoppsyn. 

Må ta hensyn til naturen
Ytre Hvaler nasjonalpark er et fredet naturområdet, og man må derfor trå varsomt i ryddeprosessen. 

– Vi har et referanseområdet på stranda som står urørt, og det er et felt hvor det har blitt funnet spesielle arter som Blåveis, Konvall og Mainøkkel. Der det eventuelt skal ryddes maskinelt vet vi at det er mindre verdifull vegetasjon, sier Aina Elmer, leder av prosjektet i Hvaler kommune.

Hun forteller at stranda i Fredagshølet er blant de mest forsøplede stedene de kjenner til på Hvaler.

– Foreløpige har vi gjort funn av plast ned til 20-30 centimeter under bakken. Vi håper denne ryddingen vil hjelpe, men det blir spennende å komme tilbake hit til neste år og se hvordan tilstanden er.  

Neste stopp etter Fredagshølet i Ytre Hvaler er Froan naturreservat i Trøndelag. 

[dss-hidden]