Håkon Arctander og Unn Holgersen i Senter for oljevern og marint miljø har vært ute og testet prototypen.

– Nå skal vi ut og teste, og det blir veldig spennende. Vi skal samle inn alt av innspill fra testingen og lytte godt. Jobben med å ta det med oss videre i utviklingsarbeidet starter nå, sier prosjektleder Anja Meland Rød i Senter for oljevern og marint miljø.

Siden begynnelsen av 2019 har prosjektgruppen jobbet iherdig for å utvikle dagens ryddeportal, bygge en ny ryddeapp og forme et verktøy for forvaltning og forskere. Sammen med Senter for oljevern og marint miljø har Hold Norge Rent, Avinett, Kystverket og Haltenbanken jobbet engasjert med å utvikle det nye ryddekartet for marin forsøpling. Et av målene er at frivillige, forvaltning og forskere skal jobbe i ett felles system, men med ulike verktøy tilpasset dem. Det andre målet er å effektivisere strandrydding, ved å samle inn mer søppel og mer data.

– Vi begynte med å finne behovet de frivillige og forvaltningen har; hvor er det skoen trykker og hvilke utviklingsmuligheter har vi? Det har vært en spennende og intens prosess og nå er vi endelig klar for å teste prototypen.

Prototypen for appen skal etter testperioden utvikles videre.

Prototypen har nå intense arbeidsuker framfor seg med testing blant tilfeldig utvalgte, erfarne strandryddere og referansegruppen til prosjektet. Protypen skal også bli med Senter for oljevern og marint miljø ut i felt. Det første ryddetoktet hvor appen er med ut  felt blir i Makkaur i Finnmark i månedskiftet august/september.

Selve appen vil være klar før ryddesesongen 2020 er i gang.