Fiskegarn har lang levetid og gjør derfor stor skade på marint liv når de kommer på avveie.

Ny teknologi for merking av fiskeredskaper 

 I dag finnes det ingen gode løsninger for sporbar merking av tapte fiskegarn,fordi sendere som skal fungere under vann trenger egnede batteriløsninger. Nå har norske forskere utviklet et ID-kort for fiskeredskap som håndterer disse utfordringene. Senderen kan operere i en radius på 500 meter, og er laget slik at det skal være mulig å identifisere redskapet som er merket.
I tillegg blir det også mulig å angi en posisjon for hvor det merkede fiskeredskapet befinner seg.
Les mer om denne teknologien

Store mengder spøkelsesgarn tatt opp fra havet

Om lag 800 garn, kongekrabbeteiner og mengder med tauverk og vaier er blant redskapene som er tatt opp under Fiskeridirektoratets opprenskingstokt i år. Toktet ble avsluttet 24. september.

Fiskeridirektoratets oppsummering årets opprensningstokt

Informasjon om varslingssystem og kart over funnet fiskeriredskap

Oppstart av fire nye prosjekter innen plast i sjømatnæringen

Fire nye prosjekter skal jobbe med å øke kunnskapen om omfanget av plastavfall fra sjømatnæringen og hvordan redusere utslipp, samt å øke kunnskapen om mikro- og nanoplast i fisk.

Informasjon om prosjektene fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond