Unn Holgersen fra Senter for oljevern og marint miljø registrerte og ryddet søppel sammen med Ina, som går på Laupstad skole.

–  Jeg har plukket 128 taustomper, det er jo tusenvis av dem, sier Ina.

Hun har hendene fulle av taustumper i ulik lengde.

– Jeg har i alle fall plukket 360, sier en av klassekameratene til henne idet de begge stapper tauene ned i en snart full søppelsekk.

Langs stranda innerst i Austnesfjorden samler det seg årlig masse avfall som kommer sjøveien. Langs stranda har mengder med taustumper, strips, tau, kanner og kar strandet i løpet av vinteren. Mye av avfallet er tett infiltrert i tang. Barn og unge går i grupper med sekk og registreringsskjema og plukker opp så mye de klarer. I løpet av en liten time har mange av elevene fylt sekkene de har fått fra Hold Norge Rent med mengder av plast. Noen får til å registrere det de finner, mens andre synes skjemaene de har fått utdelt er vanskelige. Det de ikke synes er vanskelig er å rydde. En av barnehageungene har nesten fylt sin sekk, og han lar seg ikke stoppe av at sekken er i ferd med å bli større enn ham selv. Erik og Thor-Jakob derimot, sitter ganske fortvilet på en haug med søppel de har samlet sammen. Sekkene deres er fulle, og de har bygd en søppelhaug av rør, veistikker, dekk og tau.

– Se på alt dette, sier Thor-Jakob.

– Det er så mye søppel, vi får ikke plass i sekken. Hvor skal vi gjøre av alt, spør Erik.

Erik og Thor-jakob plukket mengder med avfall på ryddeaksjonen på Laupstad.

Fra stranda til avfallsstasjonen

Heldigvis er det hjelp på vei. Redningsselskapet kommer med båt som kan kjøre opp i fjæra, hvor alt avfallet skal lastes om bord og fraktes til kai i Svolvær. Der skal Lofoten avfallsselskap stå klar for å frakte avfallet til der det hører hjemme; på avfallsstasjonen. Maria Antonsen ved Senter for oljevern og marint miljø har solid erfaring når det gjelder avfallshåndtering. For henne er det viktig at alle strandryddere tar kontakt med et avfallsselskap før de rydder.

Ryddeinnsatsen som legges ned av frivillige er formidabel, men det er viktig å tenke på at søppelet må fraktes fra stranda og til en miljøstasjon. Det hjelper ikke å rydde alt i sekker, hvis ikke søppelet blir fraktet bort. Før du drar på ryddeaksjon, må du derfor ta kontakt med avfallsselskapet der du skal rydde.Maria Antonsen, Senter for oljevern og marint miljø.

Emil Rossing fra Redningsselskapet og Emma fra Laupstad skole losset søppelet om bord.
Maria Antonsen avsluttet ryddeaksjonen på torget i Svolvær med å levere avfallet til Lofoten avfallsselskap.

En plan går ikke alltid som planlagt

På forhånd gjennomførte senteret en risikovurdering, vi hadde fokus på HMS og opplæring og nødvendig utstyr. Ryddeaksjonen var registrert i et område som på kartet virket overkommelig, men som i virkeligheten var alt for stort for gjengen med barn og unge senteret hadde tatt med på tur. Strandrydderne på aksjonen endte derfor opp med å jobbe på en strand, som var rundt 100 meter lang. Etter endt aksjon var det fremdeles en god del søppel igjen, og i det resterende aksjonsområdet var det kun kartlegging og enkeltdeler som var ryddet av folk fra senteret selv. Monika Kleffelgård Hartvigsen var med på aksjonen på vegne av Hold Norge Rent, og har vært ute for en god del ryddeaksjoner gjennom Clean Up Lofoten. Hun har et viktig råd til alle som skal ut å rydde.

– Det er bedre å rydde et lite område godt, i stedet for å rydde litt her og der i et stort område.

For henne er stranda i Laupstadosen et helt vanlig forsøplet område, hvor det meste av avfallet er smått. For elevene og lærerne er derimot tilstanden på stranda i deres eget nærområde urovekkende. For et år siden ble området ryddet av lokale krefter og etter ett år er behovet for opprydding for stort for en ryddeaksjon bestående av barn og voksne. Direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø forstår godt at det søppelet skolen møtte var mye å håndtere.

Det er skremmende å se hvor mye søppel det er på en liten fjærebit som dette. Det er så mye smått. Det som er viktig er å få registrert det og å gjøre noe med kildene til dette. Det å se hvor engasjerte barna som er med på aksjonen er inspirerende for oss som jobber med løsningene. Det viser også hvor viktig og nødvendig frivillig innsats er i kampen mot marin forsøpling.Ann-Helen Ernstsen, Senter for oljevern og marint miljø

Ann-Helen Ernstsen på ryddeaksjon.