Sveinar Kildal er prosjektleder og har sammen med Sara Wilsgaard jobbet frem kunnskapsdagen.

«Kunnskapsdag om marin forsøpling» skal ut på tur til Hamar 27. mai, Tromsø 28. mai og Bergen 4. juni. For Avfall Norge har det vært viktig med god geografisk spredning. De ville ikke bare reise langs kysten, men ha innlandet med, fordi marint avfall også er et problem for innsjøer og vassdrag. Avfall Norge har marint avfall og forsøpling som ett av sine fem viktigste satsingsområder. Det siste året har de jobbet mye med å tilegne seg ny kunnskap, og ikke minst avdekke de utfordringene bransjen møter med tanke på behandling og finansiering av innsamlet marint avfall. Avfall Norge har de seneste årene opplevd at mange i bransjen har etterspurt mer fakta og informasjon når der gjelder marin forsøpling, både når det gjelder det store bildet, men ikke minst hva det betyr på lokalt nivå.

Det foregår mye bra arbeid rundt omkring i landet, mange ha lang erfaring med ryddeaksjoner, mens for noen er det fortsatt ganske nytt. Vi tror at det å invitere til en kunnskapsdag kan bidra til å dele erfaringer og å bli litt klokereSara Wilsgaard, Avfall Norge

Kunnskapsdagene har fått støtte fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. Med seg på kunnskapsdagene har hun også Sveinar Kildal som prosjektleder.

–  Avfall Norge jobber også med å samle inn mer fakta og informasjon om marint avfall, og har som mål å avdekke hindringer og muligheter for å gjenvinne deler av avfallet som samles inn. Avfall er ressurser, også det som er på avveie, sier Sveinar Kildal.

Ut for å samle erfaringsbasert kunnskap

Maria Antonsen har erfaring med avfallshåndtering og skal nå ut å holde workshop for å innspill, behov og ønsker fra bransjen til den nye kartløsningen for marin forsøpling.

Senter for oljevern og marint miljø er med som faglig samarbeidspartner og skal ha en times workshop med deltagerne på hver kunnskapsdag. Workshopens mål er å få inn behov, ønsker og innspill til kartløsningen senteret er i full gang med å utvikle sammen med Hold Norge Rent.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en avgjørende aktør når det gjelder sikker håndtering og behandling av avfallet vi rydder langs kysten. De sitter også på erfaringsbasert kunnskap, som senteret mener er viktig for oss i utviklingen av kartløsningen for marin forsøpling.

Maria Antonsen, Senter for oljevern og marint miljø.

Senteret vil også bidra med kunnskap når det gjelder utfordringer innen marin forsøpling. Det å få gode løsninger for håndtering av marint avfall og økt fokus på sirkulær økonomi mener senteret har betydning for å løse miljøproblemet marin forsøpling. For senteret er samhandling sentralt, og det å dra ut og møte bransjen som tar hånd om det marine avfallet og lytte til utfordringene og erfaringene de har er viktig.

– For å at vi skal få et helhetlig nasjonalt system for marin forsøpling må vi lytte til erfaringene avfallsbransjen har og ta det med oss i det arbeidet senteret gjør, sier Maria Antonsen.

Mer informasjon og påmelding finner du her:

Kunnskapsdag Hamar

Kunnskapsdag Tromsø

Kunnskapsdag Bergen