Forumet vil legge særlig vekt på nordområdene, blant annet gjennom aksjonen i forbindelse med Northguider.

Forum for framtidas oljevern er en arena for å skape samarbeid og en felles forståelse for utfordringene og behovene vi har for at det vi forsker på og det vi utvikler av teknologi styrker den operative beredskapen. I år vil det bli lagt vekt på være nordområdene og hva det krever av norsk oljevernberedskap.

Selve forumet går av stabelen 18. september, men byr på en liten forsmak kvelden 17. september, med en av fjorårets store vekkere når det gjelder oljevern i nord, forliset til Northguider og fotografen Audun Rikardsen, som mer enn noen har klart å fange det marine miljøet i nord. Programmet 18. september spenner seg fra US Coast Guards samarbeid med oljevernforskningen i USA til hvordan en operatør som Equinor tar forskning og teknologiutviklingen inn i sitt arbeid.

 Det handler om at den kunnskapen vi investerer i skal være bygd gjennom samarbeid og være der for de operative som skal ta den i bruk. Så er det også viktig å forstå hva som står på spill,  som Northguider under ekstreme polare forhold og de naturverdiene oljevernet skal beskytte.Gaute Wahl, fagleder for oljevern, Senter for oljevern og marint miljø

Det er første gang Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø arrangerer Forum for framtidas oljevern. Et av målene er å få innspill til den pågående kunnskapsboringen når det gjelder oljevern hvor DNV GL og Sintef skal gi en oversikt over hvor vi er i dag, men også finne kunnskapshullene i norsk oljevern.

Forumet er en del av utredningen for å status og behov for FoU innen oljevern. Vi må dele kunnskap, men også diskutere. Forumet legger derfor opp til gode og konstruktive paneldiskusjoner.Gaute Wahl, fagleder for oljevern, Senter for oljevern og marint miljø

 

HER ER PROGRAMMET:

 

PROGRAM FRAMTIDAS OLJEVERN

 

TIL FORUMSIDEN