Ressursane i havet er viktig for kystsamfunn, skapar arbeidsplassar og står bak en betydeleg del av verdiskapinga i nord og i resten av landet. Regjeringa satsar på blå økonomi og reine hav i statsbudsjettet for 2019.

Kronikk frå regjeringen.no