Havforskningsdirektør Sissel Rogne (til venstre) leverte ekspertrapporten til statsminister Erna Solberg under åpningen av sjømatkonferansen NASF. Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

150 haveksperter fra over 50 land møttes i november i fjor for å foreslå tiltak mot de viktigste globale utfordringene havene står overfor. Rapporten er delt inn i fem temaområder; marine klimaendringer, havets helse, fiskeressursene, bærekraftig oppdrett og sjømat som menneskeføde.

Rapporten slår fast at havforurensning og marin forsøpling utgjør alvorlige trusler mot biologisk mangfold, økosystemer og sjømatsikkerhet. Mengden plastforsøpling, inkludert mikro- og nanoplast, øker raskt i havmiljøet og påvirker marine organismer. Rapporten legger fram «Action points» for de ulike temaområdene. Tre av punktene under tema havets helse har spesielt relevans for arbeidet mot marin plastforsøpling:

«It is essential to monitor the marine environment in order to provide data for assessing the status of various pollutants. Such monitoring forms a critical basis for action.

Stop the flow of plastic from land-based sources into rivers and the ocean.

The introduction of pollutants in the marine environment should be stopped, or substantially reduced as fast as possible, in order to improve seafood security and safety, as well as to reduce stress on marine ecosystems.»

Klimaendringer forverrer havforurensning
Rapporten viser også til hvordan klimaendringer kan forverre utfordringene knyttet til forurensning og marin forsøpling. Ekstremvær og stigende havnivå kan gjøre at forurensning som i dag ligger stabilt på land vaskes ut og havner i havmiljøet. Dette gjelder plast, men også organisk forurensning og tungmetaller.

Les mer og last ned rapporten