Norges Rederiforbund er initiativtaker til prosjektet. Åpningsarrangementet hadde tittelen: Gjør havet rent og plasten sirkulær. Senter for oljevern og marint miljø har gått inn som prosjektpartner i denne innovasjonsprosessen som har oppstart den 29. august. Prosjektet går over et halvt år og avsluttes den 25. februar 2019 med presentasjon av resultatene fra prosessen.

Les mer om Circular Cleanup