Vi er et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter for oljevern og marin forsøpling. Vår visjon er et rent hav.

Senterets samfunnsoppdrag er å være et nasjonalt kunnskapsnav, vi skal blant annet bidra til teknologiutvikling og formidle kunnskap. Havet er internasjonalt, og det skal vi også være.

Senter for oljevern og marint miljø ligger i Svolvær, og er ledet av Ann-Helen Ernstsen. I dag er det 17 personer med bred kompetanse innenfor oljevern, marint miljø og formidling som jobber ved senteret. Vi samarbeider med andre offentlige etater, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner og mener samhandling er veien til gode resultater nasjonalt og internasjonalt. Senteret er en viktig bidragsyter til det nasjonale målet om et renere hav.