Oljevern er tiltak som kan oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av et utslipp av olje eller petroleumsprodukter i havet. Målet er å sikre en effektiv håndtering av utslipp og hindre og begrense miljøskade.

Forum for framtidas oljevern 2021

Årets tema er oljevern i kyst- og strandsone. Påmeldingen er åpen.

Metoder for å bekjempe oljeutslipp:

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern

Samarbeid for at forskning og utvikling skal være koordinert, kostnadseffektivt og relevant for den operative beredskapen.