Redigert:4/6/2021

Havsøk er et søk i alt innholdet på marintmiljo.no. – fagartikler, temasider, forskning, aktører, kart, prosjekter og arrangementer om oljevern og marin forsøpling.

Under Forskning og kunnskap kan du søke i utvalg av vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon om oljevern og marin forsøpling fra ulike kilder og aktører.

Det er Senter for oljevern og marint miljø som velger ut innholdet med utgangspunkt i det vi jobber med. Det vil si at det er referanser til rapporter og artikler som er brukt i vårt arbeid og i vårt samarbeid med andre

Havsøk er i vekst, vi fyller på med nytt innhold fortløpende. Målet er at søket skal inneholde relevant og kvalitetssikret kunnskap om oljevern og marin forsøpling.

Har du tips om forskning, aktører, kart, prosjekter eller arrangementer som bør inn i Havsøk? Vi tar gladelig imot både innspill og spørsmål!

Ta kontakt om Havsøk.

Send oss en e-post.