Redigert:1/6/2021

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern skal være en pådriver for at forskning og utvikling skjer koordinert, kostnadseffektivt og er relevant for den operative beredskapen.

Prioritert temaområde - Kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern

Etatene skal gjennom samarbeidsforumet søke enighet om prioritering av temaområder hvor etatene mener det er ønskelig med økt FoU-innsats. I 2020 valgte samarbeidsforumet å trekke frem kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern som et prioritert temaområde. Dette ble en viktig del av årets Forum for framtidas oljevern​ og innspillene som kom frem under konferansen vil bli tatt med i videre arbeid med prioritert temaområde.

Tilrettelegge for FoU

Samarbeidsforumet vil tilrettelegge for forsknings- og utviklingsarbeid ved å:

  • Koordinere konferanser og møteplasser
  • Publisere/tilgjengeliggjøre kunnskap på portalen Havsøk
  • Samarbeide om utredninger og prosjekter relatert til prioritert temaområde
  • Tilstrebe en tett dialog med eksterne aktører
  • Synliggjøre kunnskapsbehov innen oljevernet