Redigert:6/23/2020

Konferansen holdes på Thon Hotell Svolvær 15. og 16. september 2020.

Et effektivt og helhetlig oljevern

Tema for årets konferanse er et effektivt og helhetlig oljevern med fokus på nordområdene og mekanisk oppsamling.

Mer informasjon om program og bidragsytere kommer senere.

Det er Senter for oljevern og marint miljø som arrangerer konferansen i samarbeid med Miljødirektoratet og Kystverket.