Redigert:6/29/2020

I desember 2019 ble det klart at Senter for oljevern og marint miljø skal etablere testfasiliteter på Fiskebøl i Vesterålen.

Er dette fremtida på Fiskebøl? I forbindelse med utredningen ble det laget illustrasjoner av testfasilitetene på Fiskebøl.

– Etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling vil styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi rettet mot aktivitet i isfylte farvann, var budskapet i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Senter for oljevern og marint miljø har sammen med Kystverket utredet mulighetene for etableringen i 2019. Utredningen konkluderte med at det er det nødvendig å etablere test- og øvingsfasiliteter for å styrke arbeidet med oljevern og marin forsøpling.

Etatene jobber nå med forprosjektet for etableringen av et nasjonalt testsenter på Fiskebøl, med verden som nedslagsfelt.

– Dette er gode nyheter for oss som senter. Vi er klare for å ta fatt på oppgaven med å utvikle testsenteret på Fiskebøl i samarbeid med Kystverket, sier direktør Ann-Helen Ernstsen.

I desember 2019 slapp daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen nyheten om testsenteret på Fiskebøl. Her sammen med regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland og direktør Ann-Helen Ernstsen ved senteret.

Arktiske farvann og marin forsøpling

Testsenteret på Fiskebøl skal styrke forskning og utvikling når det gjelder oljevernteknologi, der det å simulere forurensing i islagte farvann er viktig. Med en økende aktivitet i nordområdene er det behov for en styrket oljevernberedskap som håndterer arktiske forhold. Dette krever en utvikling av utstyr, metoder og kapasitet fremover.

Testsenteret skal også være et sted for teknologi- og metodeutvikling når det gjelder marin forsøpling.

– Det er viktig for oss at dette også skal være en fasilitet for marin forsøpling, hvor senteret har et tydelig mandat, sier Ann-Helen Ernstsen.

– Testsenteret på Fiskebøl gir en styrking av mulighetene til å teste ut, forbedre og utvikle nytt utstyr og metoder for oljevern. At man ser dette arbeidet i sammenheng med marin forsøpling er positivt, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.