Redigert:11/30/2020

Kystverket, Miljødirektoratet og Senter for oljevern og marint miljø har gått sammen og etablert Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern. 

Formålet til forumet er å gjøre norsk oljevernberedskap mer miljøvennlig og effektiv, ved å identifisere og synliggjøre kunnskaps- og utviklingsbehov.

– Vi skal være en pådriver for at forskning og utvikling skjer koordinert, kostnadseffektivt og at den er relevant for den operative beredskapen, sier Gaute Wahl ved Senter for oljevern og marint miljø.

Dette er samarbeidsforumets oppgaver:

  • Være en arena for å identifisere og dele kunnskaps- og utviklingsbehov innen norsk oljevern
  • Søke enighet mellom etatene om hvilke temaområder og kunnskaps- og utviklingsbehov som bør prioriteres
  • Være en pådriver for nødvendig forsknings- og utviklingsarbeid
  • Legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling om FoU gjennom dialog med relevante miljø og aktører
  • Synliggjøre etatenes prioriterte tema og kunnskaps-/utviklingsbehov på egnede møteplasser, som Forum for framtidas oljevern og Beredskapsforum

Kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern

For å sikre en god beredskap mener samarbeidsforumet at det er viktig å belyse kapasiteten og effekten mekanisk oljevern har i dag. I 2020 har derfor samarbeidsforumet prioritert dette som et viktig temaområde, med et særlig blikk på nordområdeutfordringer.

Bak prioriteringen ligger flere aktuelle problemstillinger som er relevante for kapasitet og effektivitet av oljevern, som studier av nye bunkersoljer, presis modellering for å bedre beredskap i kystnære områder og testregimer for utstyr og systemer.

Det statlige samarbeidsforumet mener det er nødvendig å frembringe godt dokumentert informasjon om realistiske kapasiteter og effektiviteter for oljevernsystemene.

En viktig arena for samarbeidsforumet blir konferansen Forum for framtidas oljevern, som ble arrangert for første gang i 2019. Forum for framtidas oljevern er tilbake 15. – 16. september 2020.