Redigert:5/28/2020

Forum for framtidas oljevern er en årlig konferanse som skal styrke norsk oljevern ved å være en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning.

Øvelse på Svalbard. Foto: Kystverket

Konferansen skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen. Det skal være en arena for å avdekke utfordringer og kunnskapsbehov når det gjelder oljevern, som vi trenger en felles innsats for å løse.

Forum for framtidas oljevern arrangeres 15. – 16. september 2020.

Kunnskapsbehov innen oljevern

Som en del av arbeidet med å øke samarbeidet om forskning og utvikling innen oljevern, har Senter for oljevern og marint miljø utredet kunnskapsbehov og kunnskapsstatus innen oljevern. Forum for framtidas oljevern var en viktig arena for å få innspill til utredningen, som i likhet med fjorårets konferanse, fokuserte på forskning og utvikling som er relevant for nordområdene. Dette vil si is, kulde, mørke, ising av utstyr, HMS-utfordringer, lange avstander og manglende infrastruktur.

Utredingen er nå ferdigstilt og gir en oppdatert oversikt over forskning og utvikling innen oljevernberedskap, med fokus på effektive metoder og miljøvennlig metoder og teknologi. 

Fjorårets konferanse samlet operative aktører, industrien, myndigheter, akademia, forskningsinstitutter og andre til et heldagsmøte i Svolvær. 

Under finner du presentasjoner og program fra konferansen i 2019.