Redigert:1/4/2021

I utredningen av status for forskning og utvikling innen oljevern er følgende punkter definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk av fjernmåling som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:

Videreutvikling av teknologi som også kan detektere oljetykkelse og skille mellom olje og is/issørpe. Det pågår noe arbeid på dette området blant annet ved UiT (CIRFA). Deteksjon av olje i is, i drivis og under is er utviklingsbehov. Det er behov for sensorer som bedre kan gradere og bestemme faktisk oljefilmtykkelse (ikke begrenset til radar). Både fly og drone med EO/IR er en viktig plattform for datainnhenting i operasjon i områder med is/issørpe, men erfaringsgrunnlaget for bruk er lite i slike områder.

Ubemannet fjernmåling av oljedrift og spredning i sjøområder med is er et aktuelt bruksområde. Det er stort fokus på bruk av droner både til fjernmåling og som plattform for kommunikasjonsrele (relevant i nordområdene). Kan også benyttes som logistikk (laste) enhet. Indre kystvaktfartøy er utstyrt med droner. Droner i kombinasjon med fly ble brukt under Helge Ingstad og kombinasjon drone/fly er effektivt for felles situasjonsforståelse. Kystverket deltar i utviklingsprosjekter med blant annet helikopterdrone. Men det er fortsatt behov for mer kunnskap om bruk av droner i tilknytning til oljevernaksjoner. For eksempel kan lettvekts laser floursensor (LFS) være svært interessant med tanke på bruk fra drone for å verifisere olje og evt. oljetype.

Videre er det det generelt er det behov for ytterligere integrasjon av fjernmålingsdata i felles situasjonsbilde, for eksempel videreutvikling av COP (Common Operating Picture). Det er også identifisert et kunnskapsbehov opp mot operasjonell benyttelse av satellittdata dvs. tilgjengelighet i tid og rom opp tilgjengelig ekspertise for tolkning og videre til utvekslingsformater for integrasjon i GIS og COP.