Redigert:12/1/2020

Utredningen av kunnskapsstatus om oljevern, som Senter for oljevern og marint miljø har jobbet med siden høsten 2019, er nå ferdig. Sintef og DNV GL har samarbeidet om å beskrive kunnskapsstatus og identifisere kunnskapsbehov.

Formålet er å gi en oppdatert kunnskapsstatus om effektive og miljøvennlige metoder og teknologi. Utredningen peker også på områder hvor det er behov for mer kunnskap og utvikling.

Vårt mål er at rapporten skal gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med forskning og utvikling innen norsk oljevern.

Utredningen er gjort i nært samarbeid med Kystverket, og med innspill fra NOFO. Rapporten gir en oversikt over forskning og utvikling innen oljevernberedskap som fagfelt.

Vårt mål er at rapporten skal gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med forskning og utvikling innen norsk oljevern, og vi håper den leses og brukes aktivt i dette arbeidet, sier seniorrådgiver Gaute Wahl ved Senter for oljevern og marint miljø.

Det er lagt vekt på å synliggjøre utfordringer som er relevante for nordområdene som is, kulde, mørke, ising av utstyr, HMS-utfordringer, lange avstander og manglende infrastruktur.

Utredningen gir en oversikt over kunnskapsstatus og behov for forskning og utvikling innen fem utvalgte teknologiområder:

  • mekanisk oppsamling
  • dispergering
  • in-situ brenning
  • strandrensing
  • fjernmåling

Utredningen har en fyldig og kvalitetssikret referanseliste med forskningspublikasjoner og rapporter som hver og en er tilgjengelig gjennom vår referansedatabase, Havsøk.