• Arrangør:Senter for oljevern og marint miljø
  • Type:Webinar
  • Når:February 2 2022

Hva om vi sammen skaper et arbeidsverktøy for målrettet kartlegging og opprydding av marin forsøpling I Norge? Ett digitalt sted som samler data og hvor vi kan prioritere opprydding ut fra ryddebehov og miljøsårbarhet?

Dette verktøyet utvikler vi på Senter for oljevern og marint miljø, basert på innspill og behov fra aktører nasjonalt. Rent hav er det digitale stedet for kunnskapsbasert opprydding og samler geodata og ryddedata på et sted. I Rent hav får forvaltningen oversikt, koordinatorer får flyt og ryddeaktørene har et verktøy for å planlegge og gjennomføre opprydding.

I dette webinaret presenterer vi arbeidsverktøyet Rent hav, dataen den samler og verktøyet alle som jobber med marin forsøpling kan bruke. Webinaret vil også se på mulighetene det blå datahavet gir oss og diskutere potensialet som ligger i datadeling.

Programmet blir publisert i løpet av desember.

Hvis du vil motta informasjon om våre arrangementer, kan du klikke her, så holder vi deg oppdatert!