• Arrangør:Senter for oljevern og marint miljø
  • Type:Konferanse
  • Hvor:Webinar
  • Når:15. – September 16 2020

Tema for konferansen var et effektivt og helhetlig oljevern med fokus på nordområdene og mekanisk oppsamling.

Konferansen ble gjennomført digitalt.