• Type:Konferanse
  • Når:14. – September 15

Konferansen ble gjennomført på Thon Hotel Svolvær 14. og 15. september!

Tema for årets konferanse var oljevern i kyst- og strandsone.

Tuesday, September 14

Wednesday, September 15