Forum for Framtidas Oljevern 2021 arrangeres i uke 37, mer informasjon og program kommer.