Ny rapport: Hva er effektiviteten av mekanisk oppsamling?

En helt fersk rapport oppsummerer effektiviteten av mekanisk oppsamling av olje under historiske utslippshendelser. Rapporten er bestilt av Statlig samarbeidsforum for FoU – oljevern (Senter for oljevern og marint miljø, Kystverket og Miljødirektoratet) og utarbeidet av DNV og SINTEF.

Rydde

Bli med! Finn eller lag ny ryddeaksjon eller meld fra om forsøplede områder.

Rent hav

Rent hav er verktøyet for å planleggje kyst- og strandrydding og gir deg som brukar oversyn, viktige data og tilgang til statistikk.