En risikovurdering trenger ikke å være omfattende eller komplisert. Kort forklart handler det om å vurdere hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få og hvilke tiltak en må ha gjort før ryddeaksjonen og hvilke tiltak en må ha i beredskap. Etter du har vurdert risiko kan du tenke igjennom hvilke forholdsregler dere kan ta.

Ulike risikomomenter ved strandrydding kan være:

  • Rydding av materiale med spiker og skarpe kanter kan føre til stikk- og kuttskader.
  • Tunge løft kan føre til belastnings- eller klemskader.
  • Endring i vær- og temperaturforhold kan føre til nedkjøling/forfrysning.
  • Farlig avfall og farlige gjenstander, som batterier eller blåsyreampuller, kan føre til alvorlige skader.
  • Skader etter håndtering av maskiner og verktøy som båt, ATV, sag, kniv.
  • Forstyrrelse av fugle- og dyreliv. Husk ferdselsforbudet i fuglereservater.
  • Bratt og ulendt terreng kan føre til fallskader som brudd eller forstuing.
  • Vær særlig oppmerksom dersom du har med deg barn. Det er viktig å huske på at barn hverken har samme oppfatning av risiko, svømmedyktighet eller kunnskap om håndtering av farlig avfall som voksne.