Tenk igjennom om ryddegruppen består av barn eller voksne, hva hver enkelt kan og hvor mange som skal være med å rydde. Ingen bør bli med i en ryddeaksjon som de ikke har forutsetninger, kompetanse, eller tilstrekkelig verneutstyr til å gjennomføre på en sikker måte. Ta gjerne utgangspunkt i ryddegruppen, og finn så et forsøplet område å rydde, istedenfor å finne et forsøplet område først. Det er fint å være ambisiøs med ryddeplanene og utfordringer kan være bra, men ha i bakhodet at mestring og resultater gir pågangsmot blant deltakerne, og vil motivere til flere ryddeaksjoner.

Ryddeområde:

Mange rydder sitt eget nærområde, men det kan hende at effekten av strandrydding kan være større hvis en utvider det geografiske området. For å gjøre det må man være bevisst på logistikk, kommunikasjon og ferdigheter. Det kan for eksempel være behov for en person med båtførersertifikat som håndterer dårlig vær og vanskelige anløp, eller noen med lokalkunnskap som vet hvor man skal gå for å unngå rasfare. Spesielt sårbare områder kan videre stille særlige krav til kunnskap om ferdsel og rydding for å unngå skade på naturen.

For å ivareta naturen ved en ryddeaksjon er det viktig å ha oversikt over aktuelle lover og forskrifter som gjelder i område. Sørg for å ha tillatelser på plass dersom dette trengs. Noen områder er særlig sårbare, og det kreves derfor ekstra kompetanse å rydde i disse områdene.