Foto: Bo Eide

Avfallsbransjen får i dag ikke fullfinansiert håndtering og behandling av marint avfall, men kan søke refusjon i etterkant av f.eks. en strandryddeuke. Variasjon mellom avfallsselskapene er stor når det gjelder hvordan de tilrettelegger for levering eller henting av marint avfall. Derfor skal alle alltid ta kontakt med et avfallsselskap etter å ha registrert en ryddeaksjon i Ryddeportalen. Noen avfallsselskaper tilbyr gratis utstyr, som hansker, sekker og bigbags. Mange er gode på veiledning, henting og håndtering av marint avfall. Andre steder må strandrydderne selv sørge for nødvendig utstyr og levere avfall mot betaling på nærmeste gjenvinningsstasjon. I dag praktiseres levering av marint avfall forskjellig fra nord til sør i landet.

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen. De presenterer aktører som jobber med produksjon, innsamling, sortering og resirkulering. De jobber i dag sammen med flere aktører for at mottak og håndtering av marint avfall skal bli mer effektivt og godt organisert. Sammen skal flere aktører bane veien for gode rammevilkår og insentiver for marin forsøpling i Norge.

Refusjonsordningen

Det er mulig for frivillige, organisasjoner og andre aktører å søke om refusjon for utgifter etter en registrert strandrydding. Det er Hold Norge Rent som forvalter refusjonsordningen. Refusjonsordningen omfatter utgifter for utstyr, levering av marint avfall til ett godkjent mottak og transport. Det er kun marint avfall, per definisjon fra strand, vassdrag eller elv, som man kan søke refusjon om. Refusjonsordningen gjelder ikke avfall fra en natursti eller annet nærområde.

Marint avfall og gebyrer

Det er avhengig av avfallsselskapet hvor mye man må betale for å levere avfall på en gjenvinningsstasjon. Noen avfallsselskap tar en symbolsk sum for marint avfall, mens andre steder er det gratis å levere avfall for en privatperson. Dette avhenger av hva som er bakt inn i renovasjonsgebyret de fleste betaler til et avfallsselskap. Behandling av privat avfall finansieres delvis gjennom renovasjonsgebyret, og det er derfor rimeligere å levere for en privat person enn for bedrifter. Ved levering av marint avfall som privatperson vil likevel mange avfallsselskap ta en høyere avgift for dette, som de gjør med bedrifter. Dette er fordi det ikke er definert som avfall fra en husholdning. Levering av marint avfall vil mest sannsynlig være restavfall eller brennbart avfall, og det koster å behandle videre i systemet for avfallsselskapet.

Slik gjør Fjellvar det

Avfallsselskapet Fjellvar i Fjell kommune er en av Norges beste på mottak av marint avfall. De har i flere år samarbeidet med kommunen, Bergen og omland friluftsråd og andre aktører. De har sammen fått midler fra Miljødirektoratet til strandrydding i Hordaland. Resultatene er svært gode.

Etter flere år mer frivillig og organisert strandrydding begynner vi å se resultatene av godt samarbeid. I 2017/2018 klarte vi å samle inn hele 130 tonn marint avfall! Dette er vi veldig stolte av!Monica Falck, Fjellvar

Enkelte ting skal du la ligge

Enkelte ganger kommer man over avfall som trevirke, deler av en båt eller gjenstander man er usikker på om noen eier. La dette ligge! Kontakt kommunen for å informere om gjenstanden eller området med avfall, så har de ansvaret for å følge opp saken. Kommer du over et forsøplet område når du er på tur, er en god løsning å registrere området i Ryddeportalen. Det blir da synlig for organisasjoner, offentlige etater og andre aktører, som har ressurser til å rydde sterkt forsøplede områder eller områder utenfor allfarvei.

Tekst: Maria Antonsen

Foto: Bo Eide