Senter for oljevern og marint miljø startet i 2019 «Nasjonalt strandryddeprosjekt». Utvalgte verneområder fra Hvaler i sør til Varanger i nord ble kartlagt og ryddet for marint avfall.  

Omfanget av plastforurensningen, utilgjengeligheten og naturverdiene var de tre faktorene som lå til grunn for valget av verneområdene i pilotene. Utilgjengelighet medfører krevende logistikk for å frakte personell og søppel. Derfor er god planlegging og hensiktsmessige ressurser viktig når det skal ryddes i slike områder. Naturverdiene innebærer at kunnskap og kompetanse må til for å vurdere hvilke metoder og inngrep en kan gjøre for å ivareta den sårbare naturen. 

Senteret jobber nå med å videreføre prosjektet i 2020. 

Dette var fjorårets pilotområder i «Nasjonalt strandryddeprosjekt»: