Miljødirektoratet

Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Totalbeløpet som kan tildeles i 2019 er 65 millioner kroner.  Formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke om støtte og hvilke tiltak som kan søke støtte fremgår av Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Fristen for å søke midler for 2019 er gått ut. Les mer om ordningen her

Handelens Miljøfond

Formålet til Handelens Miljøfond (HMF) er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å oppnå dette gir Handelens Miljøfond støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter. Hvert år samles det inn 300-400 millioner kroner til miljøtiltak. Les mer om HMF

Andre

Bedrifter,stiftelser og kampanjer vil også kunne være kilde til finansiering av innsats mot marin forsøpling. Gjennom bedrifter, stiftelser og kampanjer er det mulig å få støtte.

Aktører som har mottatt privat og statlig støtte til arbeid med marin forsøpling 2019

 
Prosjekter i Nord-Norge
 
Prosjekter i Trøndelag
 
Prosjekter på Vestlandet
 
Prosjekter på Sørlandet
 
Prosjekter på Østlandet
 
Andre prosjekter nasjonale og globale

Tekst: Ragnhild Nyland

Foto: Silje M. Hagen