Marintmiljø: Senter for Oljevern og marint miljø

ENG

NO

Marin forsøpling er avfall som har kommet på avveie og havnet i havet. Dette er et alvorlig miljøproblem, som kan ha store negative konsekvenser for det marine miljøet. Her kan du finne kunnskap og informasjon som er nyttig i arbeidet mot marin forsøpling.

Strand- og kystrydding

Nasjonalt strandryddeprosjekt

Sjøbaserte kilder

Konferanser og seminarer