Senterert utvider ved årskiftet staben med fem  rådgiverstillinger. Søknadsfristen gikk ut 4. november.