Oljevern

Forum for framtidas oljevern

Forum for framtidas oljevern skal styrke norsk oljevern ved å skape en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning.

Forumet skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen, og vil i år legge særlig vekt på utfordringer i nordområdene.

Forum for framtidas oljevern

En arena for kunnskapsbehov

Vi ønsker å samle operative aktører, industrien, myndigheter, akademia, forskningsinstitutter og andre til et heldags møte i Svolvær denne høsten. Forumet skal være en arena for å avdekke utfordringer og kunnskapsbehov når det gjelder oljevern, som vi trenger en felles innsats for å løse.

Vi ønsker deg velkommen til Lofoten og ber deg sette av 18. september i kalenderen allerede nå.

PROGRAM 17. - 18. september

Ferskt forum – nordvendte utfordringer

Statsråd Jon Georg Dale kommer. U.S. Coast Guard kommer. Nå er programmet til Forum for framtidas oljevern klart. Programmet spenner seg fra US Coast Guards samarbeid med oljevernforskningen i USA til hvordan en operatør som Equinor tar forskning og teknologiutviklingen inn i sitt arbeid, fra Northguider-aksjonen til livet under vann.

Meld deg på her:

Forum for framtidas oljevern

Svolvær

17. – 18. september 2019

09.00-16.00

For informasjon og spørsmål kontakt:

E-post: gaute.wahl@marintmiljo.no