Forum for framtidas oljevern

Svolvær

17. – 18. september 2019

09.00-16.00

For informasjon og spørsmål kontakt:

E-post: gaute.wahl@marintmiljo.no