Meld deg på her:

Forum for framtidas oljevern

Svolvær

18. september 2019

09.00-16.00

For informasjon og spørsmål kontakt:

E-post: gaute.wahl@marintmiljo.no