Oil spill preparedness includes measures to detect, stop, remove and limit the impact of the spillage of oil or petroleum products at sea. The aim is to ensure efficient management of spills and to prevent and limit environmental impact.

Forum for framtidas oljevern 2021

Årets tema er oljevern i kyst- og strandsone. Påmeldingen er åpen.

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern

Samarbeid for at forskning og utvikling skal være koordinert, kostnadseffektivt og relevant for den operative beredskapen.

Kunnskapsstatus oljevern

Oppdatert kunnskapsstatus om effektive og miljøvennlige metoder og teknologi. Utredningen peker også på områder hvor det er behov for mer kunnskap og utvikling.