Updated:3/24/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Many beach cleaners have identified good solutions to the challenges we face during clean-up activities. Here you can find a few great tips to simplify the work.

Please do send us an e-mail if you have any tips that could be useful for others.

Bundling of trawl balls

Håndtering av spillolje

Spillolje må håndteres forsiktig for å unngå søl. Dette kan håndteres på følgende måte:

1. Hvis du finner en kanne med spillolje kan du sikre denne ved å tre på en avfallssekk.

Ha med avfallssekker for å sikre plastkanner med olje. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

2. Løft deretter plastkannen forsiktig over i en egen tønne merket «spillolje» som alltid bør være med i felt.

Løft plastkannen i avfallssekken. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

Løft plastkannen over i en tønne for spillolje. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

3. Når dere er tilbake på hentepunkt for avfall, bør spilloljen overføres med sekken på over i egen IBC-kontainer. En IBC-kontainer (Intermediate Bulk Container) er mellomstore, gjenbrukbare beholdere som brukes til å oppbevare og transportere væsker, semi-faste stoffer, pastaer eller faste stoffer.

4. Lever avfallet til godkjent mottak med sekker på.

Løft avfallssekken med plastkannen med spillolje over i en IBC-kontainer og frakt avfallet til godkjent avfallsmottak. Foto: Odd Arne Arnesen, Mausund feltstasjon

Bunting av trålkuler

Bundles of trawl balls. Photo: Bo Eide

We find several trawl balls along the coast and we frequently find storage areas where people have bagged them up. This is impractical, as the bag quickly becomes packed and heavy. Trawl balls, rings and buoys can be threaded on rope to create manageable bundles. This makes them easier to transport and easier to sort for any reuse.

Hooks for removing ropes and nets

Hook used to remove ropes and nets embedded in vegetation. Photo: Bo Eide

Ropes and nets that have become entangled due to overgrown vegetation can be difficult to remove. A hook like this one can help you get hold of overgrown ropes and nets.

Storage and transport of glass

Plastic container for storage of glass. Photo: Bo Eide

Broken glass poses a risk of cuts and of waste bags breaking. A plastic jug can be used to store and transport glass in order to avoid this.

If the pdf does not include images, please click Cancel and try again.