Updated:9/15/2020

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Konferansen gjennomføres digitalt.

Helhetlig oljevern

Tema for årets konferanse er et effektivt og helhetlig oljevern med fokus på nordområdene og mekanisk oppsamling. Her finner du hele programmet.

Hvilke kunnskaps- og utviklingsbehov avdekkes når ulike aktører samles for en felles innsats for oljevernberedskapen?

  • Kan en autonom flåte være nøkkelen til oljevernberedskap i nordområdene?
  • Hvordan vinterisere oljevernteknologi?
  • Er forskningsprosjekter koordinert og relevante for den operative beredskapen?

Konferansen skulle etter planen arrangeres på Thon Hotell Lofoten, i Svolvær, men grunnet risiko for smittespredning av koronaviruset ser vi oss nødt til å gjøre endringer. Vi håper du har forståelse for det, og inviterer deg til en heldigital konferanse som du kan følge fra din egen skjerm. Du må være påmeldt for å følge konferansen.