Updated:9/20/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Det er lite direktedata for omfanget av forsøpling fra sjøfart, og teoretiske modeller gir stor usikkerhet.