Updated:3/31/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Vil du bidra i vårt spennende arbeid for et rent hav?

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) ligger i Lofoten og Vesterålen og er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for oljevern og marint miljø. Våre hovedoppgaver innebærer å fremme kunnskap og drive fram utviklingen av teknologi, metoder og tiltak for oljevern og marin forsøpling. På fagområdet marin forsøpling jobber vi aktivt med å utvikle nye løsninger for det globale forsøplingsproblemet i verdens kyst- og havområder.

SOMM er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet. Senteret ligger i Lofoten og Vesterålen, med delt løsning mellom Svolvær i Vågan kommune og Fiskebøl i Hadsel kommune. SOMM har i dag 18 dyktige medarbeidere.

Vi er rådgiver for andre offentlige myndigheter og bygger nettverk mellom de ulike aktørene som jobber med marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjonen er i fortsatt utvikling, og vi utlyser nå en spennende rådgiverstilling.

Arbeidsoppgaver

I vårt rådgiverteam vil du blant annet jobbe med dette:

 • Bidra til kunnskapsgrunnlaget innenfor marin forsøpling og tilby faglig rådgivning og bistand til relevante fagmiljøer
 • Være en pådriver for arbeidet med å løse utfordringer innen marin forsøpling
 • Samarbeide og videreutvikle senterets etablerte nettverk innen fagområdene
 • Arbeide for utvikling, utprøving og formidling av kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger innenfor marin forsøpling
 • Delta i prosjekter, også tverrfaglig sammen med vårt fagområde oljevern
 • Arbeide med kunnskapsformidling

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå
 • Erfaring fra fagområdene, gjerne med arbeid mot forskningsinstitusjoner, offentlige etater, ideelle organisasjoner og/eller privat næringsliv.
 • Erfaring med kunnskapsinnhenting
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • Vi ønsker at du har god formidlingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du har:

 • God kommunikasjons- og formidlingsevne og trives med å jobbe med folk
 • Lyst til å jobbe med prosjekter, noe som innebærer hektiske perioder
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Vilje til å endre prioritering og arbeidsmetodikk når det kreves
 • Evne til å innta et ørneperspektiv
 • Gode samarbeidsegenskaper internt og eksternt

Vi tilbyr

 • En kunnskapsvirksomhet med engasjerte medarbeidere
 • Fast 100% stilling
 • Stillingen lønnes etter ansiennitet som rådgiver/seniorrådgiver. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kontorsted er Svolvær og/eller Fiskebøl

Kontakt

Interessert i en faglig spennende jobb i et bredt kompetansemiljø og samtidig bo i vakre Lofoten? Dette er muligheten du ikke bør gå glipp av.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat. Vi lover full fortrolighet og konfidensialitet i prosessen.

Kjersti Djupvik, seniorrådgiver i Personalhuset, på tlf 402 26 970 eller e-post: kd@personalhuset.no

eller

Silje Grande Henriksen, seniorrådgiver strategi og HR i SOMM, på 924 02 218 eller e-post: silje.grande.henriksen@marintmiljo.no


Søknadsfrist: 18.4.2021

Mangfold

SOMM legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn og etnisk bakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her:

https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å opplyse i søknaden dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25. Ønske om å være unntatt offentlighet må begrunnes nærmere.

Søk på stillingen her