Updated:11/29/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

En helt fersk rapport oppsummerer effektiviteten av mekanisk oppsamling under historiske utslippshendelser. Rapporten er bestilt av Statlig samarbeidsforum for FoU – oljevern (Senter for oljevern og marint miljø, Kystverket og Miljødirektoratet) og utarbeidet av DNV og SINTEF.

Rapporten ser på mekanisk opptak fra vannoverflaten ved ni ulike utslippshendelser, som varierer i størrelsen på utslippet, varighet, oljetype, geografi og strategi. Nøkkelspørsmål som ble stilt var:

  • Hvor mye av den totale oljen ble mekanisk oppsamlet på sjø?
  • Hvor mye olje var tilgjengelig for mekanisk oppsamling?
  • Hvilke faktorer påvirket og begrenset operasjonen?

De tilgjengelige dataene og kvaliteten på disse varierte mellom hendelsene, og det er flere usikkerheter som gjør at de reelle tallene bør leses med forsiktighet. Et sammendrag av funnene er presentert i tabellen under. Og hele rapporten finnes nederst i denne saken.

Rapporten ble presentert på årets Forum for framtidas oljevern.