• Type:Conference
  • Når:14. – September 15

Vi tar opp tråden fra fjoråret og beveger oss nå nærmere kysten og strandsonen. Under høstens konferanse kan du blant annet få høre mer om:

  • Hvor effektivt er egentlig mekanisk oljevern
  • Equinors opprenskningsaksjon på Bahamas i 2019.
  • Ed Owens om fremtidens beslutningsverktøy for oljevern i strandsonen.
  • Betydningen av kyststrømmer for en kystnær oljevernaksjon.

Vi planlegger følgende workshops:

  • Kystnær dispergering
  • Standardisering – veien videre
  • Strandrensing – metoder og teknologi
  • Evaluering og læring av hendelser (After action review)
  • Fra strandrydding til strandrensing - synergier og felles ressurser?

Her kan du melde deg på!

Fullt program lanseres i august, og påmeldingsfristen er 27. august.